‘Hoeveel invloed heeft een zwangerschap en geboorte?’

‘Hoeveel invloed heeft een zwangerschap en geboorte?’
kelly

Babyliefs Blog
‘Wat weet jij van de tijd bij je moeder in de buik?’

Het is al een tijdje geleden, daar ben ik mij bewust van…
Wellicht weet je wel ‘iets’ van de zwangerschap en jouw geboorte af omdat je ouders dit een keer verteld hebben maar ben je je nog nooit bewust geweest hoeveel invloed deze tijd op jou als persoon heeft. In deze blog wil ik jou inzicht geven hoeveel invloed de zwangerschap en geboorte op jou gehad heeft & wat je als zwangere vrouw aan jullie buikbaby mee kan geven.

‘Ik zeg plof neer, kopje thee erbij en lees lekker mee!’

In wat voor marinade heb jij gelegen?

Terug naar de baby tijd!
Allemaal zijn we als baby ter wereld gekomen maar kunnen wij ons niet herinneren hoe deze tijd was. En toch, wanneer we goed naar ons zelf kijken zien we juist alles van die tijd in het ‘nu’ terug. Want heb je er weleens bij stil gestaan waar jouw eigen ik ontstaan is, waar jouw behoeften en patronen vandaan komen? Waarom jij altijd op een bepaalde manier reageert of tegen dezelfde dingen in het leven aan blijft lopen? Grote kans dat jij na het lezen van deze blog meer gaat nadenken over jouw babytijd en gaat ontdekken welke behoeften uit deze tijd voortgevloeid zijn.

De invloed van een zwangerschap
Het leven van een baby begint al ver voor de geboorte. Maar waar ligt het begin?
Iedereen kan dit anders invullen, maar voor mij persoonlijk begint het leven van een baby bij de kinderwens van ouders. Wanneer ouders een kinderwens hebben gaan zij hier samen over fantaseren en een gezinsbeeld schetsen waar liefdevolle gevoelens bij vrij komen. Deze liefde en gewenste gevoelens, worden meegenomen in het daadwerkelijk vervullen van de kinderwens. De omstandigheden waarin de conceptie plaatsvindt, kunnen grote invloeden hebben op de ontwikkeling van het kind.
Er is een verschil tussen ‘het liefdevol een kindje krijgen’ of helaas door een schokkende gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld een ‘geforceerde conceptie door geweld of verkrachting’. Met of zonder kinderwens een kindje op de wereld brengen heeft dus invloed op het zelfbeeld van het kind.

Met welke gevoelens ben jij de wereld in gebracht?

De kinderwens in vervulling
Na de conceptie moet het bevruchte eitje een plekje gaan zoeken waardoor het zich kan innestelen. Innestelen is een kwestie van leven of dood: een bevrucht eitje dat niet op tijd een vruchtbare plek vindt om nieuwe energie op te doen, zal niet overleven. De innestelingsfase is dus een reis waarin bijna-doodervaringen of verlatenheid ingeprent worden wanneer een bevrucht eitje het net aan gered heeft of een tweelinghelft achter gebleven is. Wanneer een vrucht moeite gehad heeft met innestelen, een plekje te vinden in de baarmoeder kan deze ervaring opgeslagen worden en zich na de geboorte in het gedrag van de persoon uiten in moeilijk een plekje te kunnen vinden of je ergens thuis te voelen.

Na de innesteling komt de ontdekkingsfase waarbij ouders ontdekken dat zij zwanger zijn. Ben jij als kind gewenst of niet gewenst? Of na de schrok, toch een leuke verassing? De manier waarop jij door jouw ouders ontvangen werd, heeft invloed op de persoon wie jij nu bent. Ondanks dat het al zo ontzettend lang geleden is, zit het antwoord op deze vraag in jouw gedrag verweven. Ongewenste kinderen hebben vaak een grote behoeften aan erkenning, gezien willen worden, waarbij zij veel waarde hechten aan bevestiging en gevoelig zijn voor afwijzingen.

Hoe gewenst was jij door jouw ouders?

Samen in verbinding
Tijdens de zwangerschap leven moeder en kind via de navelstreng continue met elkaar in verbinding. Hopelijk een liefdevolle verbinding, die uit mag groeien een stevige basis voor de toekomst. Via de navelstreng wordt niet alleen de voeding doorgegeven, maar het ongeboren kind groeit ook groot in moeders gedachten, gevoelens en belevenissen.
Negen maanden lang leeft een baby in de baarmoeder en wordt het als ware in  moeders-marinade gevormd voor de omstandigheden buiten de baarmoeder.

Vrouwen die tijdens de hongerwinter zwanger waren maakte veel stress en honger mee welke automatisch doorgegeven werden aan de baby via de navelstreng. Een baby die tijdens die hongerwinter geboren werd heeft dus vanuit deze marinade uit de baarmoeder veel meer stress, onrust en een grote vraag naar voedsel, als dan een kind die geboren werd in een tijd waar voldoende voedsel geen rol gespeeld heeft. Deze levensbehoefte zal dus altijd aanwezig blijven, waardoor voedsel voor deze persoon een grote rol in het leven zal hebben en dit zich zou kunnen uiten in: veel eten op voorraad hebben, te veel eten of zelfs obesitas creëren. Wie zou daar ooit bij stil staan? Dat het gedrag wat je nu vertoont, waar je wellicht altijd tegenaan gelopen bent, ooit in deze tijd ontstaan is? Ontzettend waardevol!

De geboortereis
Tijdens deze negen maanden zwangerschap, komt de ingrijpende geboortereis in zicht. Bevallen doe je, geboren word je. Een moeder heeft na negen maanden vasthouden, de taak om haar baby los te laten en hem/haar op de wereld te brengen. Bij een natuurlijke bevalling, is er een samenspel tussen moeder & kind waarbij zij samen in dit proces naar de geboorte toewerken. Wanneer de natuur een handje geholpen moet worden bijvoorbeeld bij: het opwekken van een geboorte, veel te vroeggeboren worden, vacuümverlossing, langdurig vastzitten in het geboortekanaal, navelstrengproblemen of een keizersnede, kan dit grote indrukken nalaten welke onder het kopje ‘natuurlijke oerinstincten’ opgeslagen worden en vanuit deze beleving, de manier waarop jij geboren bent, jouw levensbehoefte of patroon ontstaan is. Interessant? Maar hoe ontdek je deze verbinding terug in je eigen gedrag of het gedrag van jullie baby? Hieronder een voorbeeld vanuit een kind wat geboren is vanuit een keizersnede:

Hoe uit dit gedrag zich dat bij een baby? 
Wanneer een baby bijvoorbeeld altijd om zich heen kijkt en niks lijkt te willen missen van wat er om hem heen gebeurd, kan de indruk wekken dat hij nieuwsgierig is en openstaat voor prikkels. Maar als je weet dat deze baby op een abrupte manier ter wereld gekomen is, door een keizersnede, laat het gedrag van deze baby wellicht juist een hele andere behoeften aan voorspelbaarheid zien.

Hoe uit dit gedrag zich bij een volwassenen?
Wanneer een persoon een hekel aan verassingen heeft, onrustig raakt als situaties veranderen of niet precies weet waar hij/zij aan toe is, kan het de indruk wekken dat deze persoon een control freak is en niet graag de touwtjes uit handen geeft. Maar als je weet dat deze persoon op een aprubte manier ter wereld gekomen is, door een keizersnede, laat het gedrag van deze persoon juist een hele andere behoeften aan voorspelbaarheid, zelfstandigheid en in controle zijn door zelf beslissingen te mogen maken zien.

Daarnaast is de manier waarop je geboren en ontvangen bent, je liefde hebt mogen ontvangen en je je aan je ouders hebt mogen hechten, hoe je emoties om leerde gaan en welke bescherming en vrijheid je kreeg, maken jou tot de persoon wie jij nu bent en laten de sporen van jouw babytijd zien. Alle ervaringen in de buik, tijdens de geboorte of alle dagen erna komen tot uiting in het gedrag van een pasgeboren baby en vormen jou voor de rest van het leven.


Ga op zoek naar jouw geboorteverhaal
Bijzonder hoeveel invloed deze tijd op jou maar ook op jouw eigen kindje, moeder, vader, broer, zus, opa, oma en eigenlijk iedereen die ooit geboren is heeft he? Als je geïnteresseerd geraakt bent, ga dan vooral eens na het lezen van deze blog op zoek naar de handleiding van jouw eigen ik!

Wanneer je het geluk hebt om je moeder & vader dichtbij te hebben, ga dan eens in gesprek over dit onderwerp. Zo’n gesprek kan positief maar ook kwetsend zijn maar geeft jou wel inzicht & antwoorden op gevoelens of patronen waarmee jij misschien al jaren zit maar dit nooit eerder plaatsen kon. Leer vanuit deze ervaring te kijken waar jouw behoeften ontstaan zijn, welke patronen zich steeds herhalen en hoe jij hier beter mee om kunt gaan omdat je er nu inzicht in gekregen hebt.

Gespreksvragen die je aan jezelf of je ouders kunnen stellen:

Wat weet ik van de tijd bij mijn moeder in de buik?
Was er een kinderwens? Wanneer ontstond de kinderwens?
Hoe werd ik ontvangen toen mijn ouders de zwangerschap ontdekten?
Hoe verliep de zwangerschap?
Welke gebeurtenissen zijn er tijdens de zwangerschap gebeurd die een grote invloed hadden op jouw ouders?
Welke gevoelens en gedachten heeft jouw moeder het meest gevoeld tijdens de zwangerschap?
Hoe is jouw geboorte verlopen?
Heb je na de geboorte direct bij jouw moeder op de borst mogen liggen?

Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Wat zijn jouw goede kwaliteiten?
Wat vind jij vaak moeilijk?
Waar raak jij gestrest van?
Hoe uit zich dat?
Hoe ga jij daarmee om?
Kun je hierin een patroon of behoeften ontdekken?

Heel veel succes!

Veel liefs,